GIỚI THIỆU VỀ DIỄN ĐÀN THẾ KỶ

CHỦ TRƯƠNG 

Diễn Đàn Thế Kỷ là một diễn đàn độc lập, không thuộc một đảng phái chính trị, kinh tài nào, do một nhóm thân hữu sáng lập, đón nhận sự cộng tác của tất cả mọi người, trong và ngoài nước, với ước vọng đóng góp cho việc xây dựng một nước Việt mới, dân chủ, tự do, nhân bản.

Diễn Đàn Thế Kỷ chủ trương giới thiệu những tác phẩm văn chương, nghệ thuật của Việt Nam và thế giới, bởi vì một quốc gia lành mạnh trước hết phải có một nền văn hoá phong phú đa dạng. 

Một dân tộc không có văn hoá, hay văn hoá nghèo nàn như một cây hoa không được tưới nước, sẽ dần dần tàn úa. Khuyến khích tự do sáng tạo là cách hay nhất để cứu vãn đại hoạ tiêu diệt chất xám của cả một thế hệ, hậu quả tất yếu của một chế độ độc tài toàn trị. Albert Camus (1913-1960)), triết gia, tác giả, nhà báo và nhà hoạt động chính trị người Pháp nói:

Tất cả những gì làm lụn bại văn hoá sẽ rút ngắn con đường đi tới nô lệ. (Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude)

Văn hoá, như một tác giả nhận xét, giống như một thân cây, phải có rễ bám chặt vào đất, nhưng cành cây phải vươn ra, để đón nhận ánh sáng. Phát triển văn hoá dân tộc là tưới bón cho rễ cây, để khỏi mất gốc. Giới thiệu văn hoá nước ngoài là vươn ra với thế giới.

Diễn Đàn Thế Kỷ thực hiện những cuộc phỏng vấn chuyên đề, những cuộc tranh luận đa chiều về mọi phương diện (chính trị, văn hoá, xã hội, tôn giáo, nhân quyền…), bởi vì trao đổi, tranh luận là một sinh hoạt lành mạnh, cần thiết trong một cộng đồng dân chủ. Tất cả những vấn đề đều được đề cập. Tất cả những ý kiến, quan điểm đều được diễn tả, trong tinh thần xây dựng.

Diễn Đàn Thế Kỷ tôn trọng sự thực khách quan, đấu tranh cho tự do báo chí, bởi vì tự do báo chí là mẹ đẻ của các quyền tự do khác. Khi tự do báo chí bị bóp nghẹt, khi tất cả các cơ quan ngôn luận nằm trong tay một đảng cầm quyền, dân tộc trở thành nô lệ. 

Hannah Arendt (1906-1975), nhà sử học và triết gia người Mỹ gốc Đức nói:

Cái cho phép một chế độ độc tài toàn trị, hay bất cứ một chế độ độc tài nào, nắm vững quyền hành, là sự kiện người dân không được thông tin: làm cách nào bạn có thể có ý kiến, nếu không có thông tin? Nếu mọi người nói láo thường trực, hậu quả không phải là bạn tin những chuyện xảo trá, hậu quả tai hại là không ai tin chuyện gì nữa, không quyết định gì nữa… Người dân bị tước đoạt không những khả năng hành động, mà bị tước đoạt cả khả năng suy nghĩ, khả năng phán xét. Với một dân tộc như vậy, bạn có thể làm tất cả những gì bạn muốn’ 

(What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can you have an opinion if you are not informed? If everybody always lies to you, the consequence is not that you believe the lies, but rather that nobody believes anything any longer… It is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think and to judge. And with such a people you can then do what you please. Source: Interview with French writer Roger Errera, 1974. New York Review of Books)

Bảo vệ tự do ngôn luận là một cuộc tranh đấu thường trực trong những quốc gia tiến bộ, là ưu tiên hàng đầu của những người muốn đưa đất nước ra khỏi nô lệ, đưa dân tộc tới trưởng thành.

THÀNH LẬP:

Tháng 7.2010.

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:

Phạm Phú Minh, Trần Mộng Tú, Đỗ Quý Toàn, Đinh Xuân Quân, Vũ Quý Hạo Nhiên, Nguyễn Minh Cần, Song Chi.

CHỦ BÚT:

Phạm Phú Minh (từ tháng 7.2010–11.2022)

Song Chi (từ tháng 11.2022–hiện tại)

LIÊN LẠC:

diendantheky.net@gmail.com