Nguyễn Văn Tuấn: Amanda Nguyễn: một cô gái phi thuờng, một ‘game changer’

Báo chí thế giới mới loan tin rằng cô Amanda Nguyễn, 32 tuổi, sẽ là người con gái gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Đó là một sự kiện mang tầm lịch sử, và đằng sau một bản tin thì lúc nào cũng là một lịch sử …  Chuyến bay vào vũ trụ của cô Amanda Nguyễn nằm trong chương trình “Phi hành gia công dân”…

Đọc thêm