Nguyễn Quốc Khải: Văn hóa Amish qua nhiếp ảnh

Cách Washington, D.C. khoảng hai giờ lái xe về phía bắc, có một cộng đồng người Amish nhỏ với gần 30,000 người sống ở Quận Lancaster thuộc khu vực đông nam của Pennsylvania. Khoảng 30,000 người Amish khác sống ở các quận còn lại của Pennsylvania. Trên toàn quốc, khoảng 220.000 người Amish sống rải rác trên 27 tiểu bang ở vùng Trung Tây và Trung Đại Tây…

Đọc thêm