Bùi Văn Phú: Thắng thua của ứng viên gốc Việt sau “Siêu thứ Ba” ở California

Kết quả bầu cử sơ bộ tại 15 tiểu bang và 1 vùng lãnh thổ trong ngày “Super Tuesday” – Siêu thứ Ba – hôm 5/3 vừa qua cho thấy Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump xem như sẽ tái đấu trong ngày tổng tuyển cử 5/11. Cử tri của Đảng Dân chủ đã đưa Tổng thống Joe Biden đến chiếng thắng ở 15…

Đọc thêm

Bùi Văn Phú: Bầu cử 2024 và các ứng cử viên gốc Việt ở California

Ở Mỹ, thứ Ba 5/3 được gọi là “Super Tuesday” – Siêu thứ Ba – vì ngày đó có 15 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ để cử tri của các đảng đề cử người ra tranh cử vào Bạch Ốc, Quốc hội và chính quyền tiểu bang. Quan trọng nhất là ai sẽ được chọn làm ứng viên cho Đảng Cộng hoà và cho Đảng…

Đọc thêm

Bùi Văn Phú: Bầu cử Mỹ 2024: Trump-Biden tái đấu hay sẽ có thay đổi bất ngờ?

Năm nay nước Mỹ có tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11. Quan trọng nhất là bầu chọn tổng thống, toàn thể 435 dân biểu Hạ viện và 33 nghị sĩ, tức một phần ba của số 100 dân cử tại Thượng viện. Kết quả sẽ định hình cho chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ trong bốn năm từ 2025 đến 2029. Cũng…

Đọc thêm