Phạm Đình Trọng: Chạy chức, P.2

NHỮNG GƯƠNG MẶT “ĐEN” CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Tổ chức đoàn thanh niên trở thành bệ phóng đưa thủ lĩnh thanh niên vào không gian quyền lực, vào chính trường đã tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ với những hạng cơ hội chính trị. Quan cơ hội chính trị lặng lẽ và hối hả cõng con vào đặt lên ghế lãnh đạo tổ chức đoàn như Nông…

Đọc thêm