Hoàng Thị Bích Hà: Đọc lại bài thơ “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến” sau hơn ba năm Hoàng Nhuận Cầm rời cõi tạm

Nhắc đến Ông trước hết là tác giả của những bài thơ nổi tiếng đã đi vào lòng người như: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu, Chiếc lá cuối cùng…trong những tập thơ đã xuất bản. Thơ Hoàng Nhuận Cầm phần lớn là thơ tình, những tình thơ đã làm say lòng độc giả. Tiếng lòng ông đã chạm đến trái tim…

Đọc thêm