Nataliya Zhynkina: Thư tạm biệt Việt Nam!*

Thưa các bạn thân mến, hôm qua là ngày cuối trong nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam. Tôi đang hướng đến Kyiv để đảm nhận một vị trí mới tại Bộ Ngoại giao Ukraine.  Tôi rời Hà Nội với một trái tim nặng trĩu. Một phần bởi vì, với tư cách là một nhà ngoại giao, tôi đã không thành công trong việc thuyết phục các nhà…

Đọc thêm