Song Thao: Đọc “Ngô Thế Vinh, bằng hữu và văn chương”

Thời gian gần đây, tạp chí Ngôn Ngữ mỗi kỳ giới thiệu đặc biệt một tác giả. Thường thì số bài dành cho phần đặc biệt này chiếm nửa số báo, khoảng 150 trang. Nhưng có những tác giả có nhiều bài viết, chiếm quá số trang nên phải làm một phụ bản riêng. Mỗi số Ngôn Ngữ dày khoảng 300 trang, thường các phụ bản trước của…

Đọc thêm

Ngô Thế Vinh: Đến với Linh Bảo – Từ Gió Bấc tới Mây Tần

Được tin nhà văn Linh Bảo (tên thật Võ thị Diệu Viên, sinh ngày 14 tháng 4, 1926) qua đời ngày 22/4/2022 tại tư gia ở Westminster, nam California, Diễn Đàn Thế Kỷ xin đăng lại bài viết rất công phu này của nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động môi sinh Ngô Thế Vinh như một nén tâm nhang tưởng niệm nhà văn Linh Bảo, đồng thời…

Đọc thêm