Nguyễn Ngọc Chu: Đường sắt Bắc – Nam: Cần một trí sáng mạnh mẽ

Đã thay mấy bộ trưởng, nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn kiên trì đề xuất phương án chở khách mà không chở hàng cho Đường sắt Bắc – Nam. Dường như có một “mạch nước ngầm” xuyên suốt.  1. TUY HAI MÀ MỘT Ngay từ ban đầu Bộ Giao thông Vận tải đã kiên trì đưa ra một phương án duy nhất cho đường sắt tốc độ…

Đọc thêm