Lý Đợi: Ba cách thế nhìn phụ nữ

Nhìn ở khía cạnh giám tuyển – dù Bùi Việt Bằng không nhận mình là giám tuyển – triển lãm này có mấy điểm ưu trội: THỨ NHẤT, chọn 3 họa sĩ độc lập, có cá tính riêng, nhưng vẫn ráp nối ngon ơ, tạo ra một chỉnh thể về các nhân diện nữ giới.  Muốn làm được điều này, Bùi Việt Bằng cần có đủ quá trình…

Đọc thêm