Ngô Thế Vinh: Giấc mơ châu Thổ: Ngày Nước Việt Nam 10/3/2023—Ngày Nước Thế Giới 22/3/2023

Gửi những trẻ em ĐBSCL không biết bơi, và cả không có ngụm nước sạch để uống  Gửi ngót 20 triệu cư dân ĐBSCL không  được quyền có tiếng nói Gửi Nhóm Bạn Cửu Long   NGÔ THẾ VINH  Chẳng thể cứ tự hào Việt Nam nay là đất nước phát triển nếu như dân cư của cả nước vẫn phải sống với nguồn nước bẩn và một môi…

Đọc thêm