Nguyễn Đình Thắng: Các sai phạm sơ đẳng của một luận án tiến sĩ luật về quyền và nghĩa vụ

Bài này viết đã lâu, nay đăng lại vì tính thời sự. Nhân việc một luận án tiến sĩ luật ở Việt Nam, đề tài “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”, đang được bình luận trên mạng xã hội, tôi thấy đây là cơ hội tốt để ôn lại một số khái niệm: quyền con người, quyền lợi, thẩm quyền,…

Đọc thêm