Nguyễn Văn Tuấn: AI có thông tuệ như con người?

Không bao giờ. Đó là câu trả lời đơn giản và dứt khoát trước những Sơn Đông Mãi Võ về AI. Nhưng nếu bạn không sử dụng AI thì đó là một thiệt thòi. AI là gì? AI ở đây là Artificial Intelligence, tức là ‘thông minh nhân tạo’ (chớ không phải ‘trí tuệ nhân tạo’ mà ai đó đã dịch trật lất — sẽ giải thích sau). AI…

Đọc thêm