Tin Sách: Tiểu Luận và Thơ, Trần Thanh Hiệp

– Tiểu Luận và Thơ của cựu luật sư Trần Thanh Hiệp in tại Sài gòn 1960/1966  – Biển khơi – Normandie tái bản lần thứ nhất tại Pháp 2024 – Đánh máy bản thảo, sửa lỗi, phỏng vấn: Đặng Mai Lan – Trình bày bìa & Dàn trang: Trúc Tiên – Chân dung tác giả: Họa sĩ Đinh Trường Chinh – Phụ bản: Cố họa sĩ Ngọc Dũng, Thái…

Đọc thêm