Trần Kiêm Đoàn: Tu sĩ Minh Tuệ đã hoàn thành công hạnh. Ban tôn giáo đã đánh mất Phật giáo như thế nào?

Thực trạng mất còn của đạo Phật trong suốt 2568 năm qua không nằm trong quy ước mất còn của thế tục bởi bản chất cứu khổ của đạo Phật không tính bằng đơn vị cân đo đong đếm của đời thường. Phật giáo mất như thế nào? Đây không còn là một câu hỏi mà thật ra cần một câu trả lời. Phật giáo là một biểu…

Đọc thêm

Trần Kiêm Đoàn: Tu sĩ Minh Tuệ…giọt nước tràn ly

Phật Đản mở đầu cho mùa An Cư Kiết Hạ năm nay (Phật Lịch 2568 – Tây Lịch 2024), đạo Phật Việt Nam trong cũng như ngoài nước có hiện tượng xao động bất thường với sự xuất hiện của “Sư Thích Minh Tuệ”. Nếu gọi một cách thân thiện và gần gũi với hệ thống giáo lý Phật môn thì người xuất gia, bất kỳ tuổi nào…

Đọc thêm