Thận Nhiên: Truyện cực ngắn (truyện chớp)

THƯỢNG ĐẾ BẮT ĐẦU MẤT NGỦ Khi thấy Adam – gã người đầu tiên do mình tạo ra – lạnh lẽo và cô đơn, Thượng đế bèn lấy bớt một đoạn xương sườn của gã nặn ra thành mợ đàn bà Eva làm món quà tặng gã, từ đó loài người sinh sôi và phát triển khắp địa cầu.  Đến cuối thế kỷ 20, thấy rằng loài người…

Đọc thêm