Hà Sĩ Phu

Hà Sĩ Phu: Câu đối Tết Giáp Thìn 2024

Câu số 1: MÈO đi RỒNG đến thì cứ hy vọng: * Năm Mão qua đi, MÈO bỏ thói lục nồi ăn vụng, quyết bắt Chuột lập công!  * Tết Thìn lại đến, RỒNG vun nền yêu nước sống vui, thề lấy Dân làm gốc!  Câu số 2: NÓI THẬT-LÀM NGAY!  * Lắm việc phải LÀM ngay, MÈO sắp đi rồi, thôi bỏ thói “Làm như MÈO mửa”! …

Đọc thêm