Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Human Right Watch: Việt Nam: Phát ngôn sai lạc về quyền của người lao động

Để được ưu đãi thương mại với Hoa Kỳ, Hà Nội khẳng định rằng người lao động có thể thành lập công đoàn (Washington) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam đang đưa ra các thông tin sai lạc hoặc dễ gây hiểu lầm cho phía Hoa Kỳ và các đối tác kinh tế khác để đạt được hay…

Đọc thêm

Việt Nam: Làn sóng bắt giữ bất đồng chính kiến mới, Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Gia tăng đàn áp trong khi đang vận động cho nhiệm kỳ mới trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ thêm ba người bất đồng chính kiến nổi tiếng chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa…

Đọc thêm