Linh Văn

Diễn từ Nobel của Jon Fosse: Một ngôn ngữ thầm, Linh Văn chuyển ngữ từ tiếng Anh

Nhà văn, kịch tác gia Jon Fosse. Khi tôi học trung học, chuyện ấy xảy ra không báo trước. Thầy giáo bắt tôi đọc to. Và chẳng biết từ đâu, tôi bị đánh bại bởi một nỗi sợ bất ngờ chiếm lấy tôi. Như thể tôi đã biến mất vào trong nỗi sợ ấy và nó là tất cả những gì tôi có. Tôi đứng dậy chạy ra khỏi…

Đọc thêm

Thơ Linh Văn

Khởi hành đôi khi  tôi ước ai đó lẻn vào giấc mơ tôi hằng đêm để lấy đi một màu hoặc một mùi ai đó mượn kí ức tôi tạo nên  bản mô tả của các giác quan về những nơi tôi chưa từng đến tôi ước ai đó mượn tay tôi  chạm lên cái sóng lưng lạnh yên của những ngày đá xám mượn tim tôi để…

Đọc thêm