Người Việt

Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, cánh chim đầu đàn của Du Ca Việt Nam, qua đời ở tuổi 92

FOUTAIN VALLEY, California (NV) – Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, “người anh cả,” “cánh chim đầu đàn,” cựu chủ tịch Phong Trào Du Ca Việt Nam; cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Người Việt, vừa qua đời lúc 6 giờ 58 phút chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024, tại Orange Coast Memorial Hospital, thành phố Fountain Valley, Nam California. Theo thông báo của gia đình, “Gioan…

Đọc thêm