Ocean Vuong

Ocean Vuong: Rimbaud (nhà thơ Pháp) cho phép tôi trở thành nhà thơ! 

(Ocean Vuong tâm sự với bạn đọc Pháp) CUỘC GẶP GỠ QUYẾT ĐỊNH VỚI RIM BAUD “Khi tôi bắt đầu làm thơ, những bài thơ đương đại tôi đọc trên tạp chí chủ yếu nói về những gì các nhà thơ nhìn thấy qua cửa sổ. Không có gì sai khi viết về nó, nhưng tôi có quá nhiều sự tức giận trong lòng đến nỗi tôi tự…

Đọc thêm