Hoa & Cá trong tranh Nguyễn Thanh Bình

Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình (phải)
và nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Về tác giả: Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1954 tại Hà Nội, thuở nhỏ từng sống tại Tiệp Khắc và Hungary, từ nhiều năm nay sinh sống tại Sài Gòn. Trước đây DĐTK đã từng giới thiệu tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình. Hôm nay DĐTK xin tiếp tục giới thiệu những bức tranh vẽ Hoa, vẽ Cá-cũng là những đề tài rất thành công của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình.

***