Bầu cử Anh: Đảng Lao động của ông Keir Starmer thắng đậm

UK election results: Labour wins landslide victory | BBC News Đảng Lao động của ông Keir Starmer giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh – ông Keir Starmer sẽ là thủ tướng mới. Các diễn biến chính: Ông Starmer nói: “Sự thay đổi bắt đầu ngay bây giờ,” khi Đảng Lao động được dự báo giành chiến thắng vang dội với 410 ghế…

Đọc thêm