Hoàng Đình Tạo: Công suất thặng dư

Từ đầu năm nay, Hoa Kỳ và EU đều lo lắng tình trạng sản phẩm thặng dư của Trung Cộng được gia tăng xuất cảng trên toàn thế giới, với giả rẻ; nhất là những mặt hàng chiến lược của các ngành kỹ nghệ xanh, bảo vệ môi trường.  Đúng ra nó đã kéo dài vài năm nay, nhưng chưa áp đảo tình trạng ngoại thương và thương…

Đọc thêm