Hải Di Nguyễn: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) phản bội tín đồ Tin Lành người Thượng thế nào?

Trong báo cáo thường niên công bố vào tháng 5/2024, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (US Commission on International Religious Freedom, viết tắt USCIRF) có nhắc tới các tổ chức tôn giáo bị nhà nước Việt Nam kiểm soát, và việc nhà nước tạo áp lực để các tín đồ và nhóm độc lập gia nhập.  Một trong các tổ chức được…

Đọc thêm