Việt Nam: Làn sóng bắt giữ bất đồng chính kiến mới, Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Gia tăng đàn áp trong khi đang vận động cho nhiệm kỳ mới trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ thêm ba người bất đồng chính kiến nổi tiếng chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa…

Đọc thêm