Phạm Đình Trọng: Giới thiệu sách “Học làm phản biện” của Giáo sư Nguyễn Đình Cống

1. GIÁO SƯ NGUYỄN ĐÌNH CỐNG Sinh năm 1937, tốt nghiệp điểm cao khoa Xây dựng trường đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1960, kĩ sư Nguyễn Đình Cống được giữ lại trường, đứng lớp giảng dạy ở khoa Xây dựng.  Sáu năm giảng dạy khoa Xây dựng trường đại học Bách Khoa Hà Nội.  Sáu năm học tiếng Nga và làm nghiên cứu sinh luận án…

Đọc thêm