Hải Di Nguyễn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành công cụ khống chế Phật giáo như thế nào

Một trong những cách nhà nước Việt Nam khống chế và đàn áp tôn giáo nhưng vẫn (phần nào) che mắt được thế giới là qua hệ thống đăng ký tôn giáo và các tổ chức do nhà nước dựng lên hoặc kiểm soát.  Trong Phật giáo, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Vậy họ trở thành công cụ của nhà cầm quyền ra sao? …

Đọc thêm