Anh Quốc: Có nên bỏ Tết Nguyên Đán?

NỖI OAN CỦA TẾT NGUYÊN ĐÁN. Để trả lời được câu hỏi: Có nên bỏ Tết Nguyên Đán hay không? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi, mục đích bỏ Tết Nguyên Đán để làm gì? Và bỏ đi, thay thế Tết Nguyên Đán sẽ đón năm mới như thế nào? Trước tiên phải khẳng định tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới đều…

Đọc thêm