Tạ Duy Anh: Ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống Đài Loan

Bà Thái Anh Văn sinh ngày 31 tháng 8 năm 1956, tại huyện Bình Đông, Đài Loan. Bà tốt nghiệp Luật khoa tại Đại học quốc lập Đài Loan năm 1978, lấy bằng Thạc sỹ Đại học Cornell năm 1980 và bằng Tiến sỹ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn năm 1984.  Bà đã giữ nhiều chức vụ chuyên môn ở nhiều trường đại…

Đọc thêm