Dư luận xung quanh những khóa “tu tập mùa hè” tại chùa Ba Vàng

Từ lâu, dư luận đã lên tiếng chỉ trích nhiều về việc Phật giáo ở Việt Nam đã bị chính trị hóa, thương mại hóa từ đó biến tướng, biến chất nặng nề ra sao với những hiện tượng “kinh doanh chùa”, khai thác đủ trò mê tín dị đoan để trục lợi, nghĩ ra đủ phương thức khác nhau để dụ dỗ, dọa nạt phật tử phải…

Đọc thêm