Ngày giỗ đầu Thi Vũ – Võ Văn Ái (1935 – 2023)

Hôm nay mồng 5 Tết Giáp Thìn, ngày giỗ đầu của anh Thi Vũ – Võ Văn Ái. Đăng lại mấy bài thơ anh viết cuối năm 2022, một tháng trước khi anh vĩnh viễn ra đi, như một nén nhang tưởng nhớ Người Anh yêu thương đáng kính của tôi. Vũ Hoàng Thư  ***** Ra đi Ai đẩy đưa tôi qua cầu xuống thác hết trở về…

Đọc thêm

 Vũ Hoàng Thư: Nhớ Thi Vũ ngày giỗ đầu

mùa xuân nơi đất khách ấm mấy cũng nao người(Thi Vũ – Mùa Xuân Xa) Nắng lên giữa mưa và mưa rơi chen hàng nắng. Tháng giêng lạ kỳ. Tôi như giao mùa nằm khơi biên giới. Lạnh ướt của đông và se hanh của xuân. Không thể gọi là ấm vì xuân hãy còn xa. Xa ngút ngàn như người đã đi mất. Bây giờ người là tro…

Đọc thêm