Thơ ngắn của Hoàng Xuân Sơn

m. â. y. t. r. ắ. n. g. b. a. y. q. u. a NHÂN ĐỊNH Tôi bít đường chỉ tay Bôi xóa sinh đạo Và biết mình đang trở thành Hư vô bất tử ** LÀ GÌ Hư vô là [cái quái] gì Để chú nhái xanh Rơi tỏm vào đít trắng ** TRINH BẠCH Ừ thì trắng phau Phau phau Không ai màng nghe Tiếng bì…

Đọc thêm