Trần Mạnh Hảo: Phật giáo chỉ còn là phương tiện? 

THỰC CHẤT HIỆN NAY HẦU NHƯ KHÔNG CÒN PHẬT GIÁO Ở QUÊ HƯƠNG TA – DÙ VIỆT NAM NHIỀU CHÙA CHIỀN THUỘC HÀNG BẬC NHẤT THẾ GIỚI Với tiêu chí: “ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC và CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” hiện nay của giáo hội Phật giáo quốc doanh, chùa chiền của Việt Nam hiện nay đang thờ khẩu hiệu diệt tôn giáo của Karl Marx: TÔN GIÁO…

Đọc thêm