Trần Mạnh Hảo: Phật giáo chỉ còn là phương tiện? 

THỰC CHẤT HIỆN NAY HẦU NHƯ KHÔNG CÒN PHẬT GIÁO Ở QUÊ HƯƠNG TA – DÙ VIỆT NAM NHIỀU CHÙA CHIỀN THUỘC HÀNG BẬC NHẤT THẾ GIỚI

Với tiêu chí: “ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC và CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” hiện nay của giáo hội Phật giáo quốc doanh, chùa chiền của Việt Nam hiện nay đang thờ khẩu hiệu diệt tôn giáo của Karl Marx: TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN CỦA NHÂN DÂN”. Vả, thuốc phiện chính là thuốc độc, cần phải loại bỏ trong xã hội con người.

Trong XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA MARX, không có chỗ tồn tại của tôn giáo. Như vậy, Phật giáo chỉ còn là phương tiện để các thầy chùa quốc doanh hô hào chuyển khoản gọi là Thích chuyển khoản, Thích cúng dường, Thích cúng sao…

Đức Phật Thích Ca Mầu Ni chỉ tu dưới gốc bồ đề, đâu có tu trong chùa to, tượng lớn. Cuộc hành thiền của Phật cốt để tu tâm, diệt tham sân si, thoát luân hồi nhằm đạt tới niết bàn tịnh diệt.

Hầu hết các chùa Việt Nam hôm nay chỉ nhằm mục đích dụ dỗ, dọa nạt Phật tử cúng dường, bán nhà bán đất đi cúng dường, ở chòi thôi, cúng dường càng nhiều càng được phúc. Phật tử không nên giữ vàng bạc tiền tài, trao hết cho sư giữ dùm cho Phật. Cúng cho Phật ăn một đền trăm, đền nghìn đền tỉ, kiếp sau Phật tử ai cũng đều là giàu có vô biên…tha hồ ngồi mát ăn bát vàng. 

Chao ôi, tu hú hay sao mà chỉ ham giàu vật chất, quên mất tu tâm, quên mất ĐẠO GIÁC NGỘ mới đích thực là TỪ BI PHẬT GIÁO…

Hóa ra đạo Phật chỉ là trá hình để quyên tiền, để làm tiền như các sư béo tốt ngồi xe hơi đời mới, mang điện thoại đắt tiền, coi chùa chiền chỉ là nơi hưởng lạc vật chất.

Lại còn đưa tiêu chỉ DIỆT TÔN GIÁO = TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN ra thờ, thì (….) các người tu cách gì lạ vậy?

Giữa cơn mạt pháp vĩ mô này, chợt lóe lên một tia hi vọng QUAY ĐẦU LÀ BỜ, quay về khởi nguồn tu tâm khổ hạnh xa xưa của Phật Thích Ca ngay trên đất nước Việt Nam. Tia hi vọng chấn hưng Phật pháp chợt làm nức lòng Phật tử nước nhà có tên là THÍCH MINH TUỆ! A di đà Phật!

Sài Gòn ngày Phật đản rằm tháng tư âm lịch 2024

Trần Mạnh Hảo