Tạp chí Đọc&Viết, Tam Cá Nguyệt Số Mùa Xuân 2024, Ngu Yên giới thiệu và chuyển ngữ

MỤC LỤC:

– Chủ Nghĩa Lập Thể và Nghệ Thuật Trừu Tượng. Dịch tổng hợp. 05.

– Giới Thiệu Tranh Dạng Lập Thể Trừu Tượng. 11.

– Cô Đơn Tích Cực. Dịch tổng hợp. 17.

– Một Góc Nghĩ Về Sáng Tạo Văn Bản. Introducing Creative Writing của David Morley. 26

– Tự Thuật Làm Thơ. Matthew Zapruder. 45

– Tiểu Luận: Bài Thơ Còn Sống, Giống Như Chính Tác Giả. Balázs Kántás. 52.

– Thơ Trong Phim Doctor Zhivago. 59.

– Truyện Ngắn: Tôi Là Chuột Pizza. I am Pizza Rat. Han Ong. 68

– Tiểu Luận: Ai Giết Thơ?. Who Killed Poetry. Joseph Epstein. 92.

– Thơ Tuyển: Giới Thiệu Thơ CZECH, 120.

– Truyện Ngắn: Chance, Con Mèo. Chance The Cat. David Means. 144.

– Triết Học: Giá Trị Triết Học. The Value of Philosophy. Bertrand Russell. 166

– Tâm Lý Xã Hội: Thiên Nga Từ Cái Xấu. 176.

– Nhiếp Ảnh: Giới Thiệu Yevgenly Replashenko. 186.

– Triết Học: Lý Thuyết: Chủ Nghĩa Hậu Cấu Trúc. New World Encyclopedia. 191.

– Thi Ca: Bài Thơ Đặc Biệt. 206.

– Phỏng Vấn: Matthew Zapruder. 211

Đọc online: LINK