Thơ tiễn biệt Thầy Tuệ Sỹ

Chùa Đậu. Ảnh: Hồng Anh

LIÊN KHÚC HAIKU KÍNH TIỄN THẦY

(Kính tiễn Thầy Tuệ Sỹ, 1943-2023!)

 Chưa một lần gặp Thầy

Con cung kính cúi đầu tiễn Thầy

Về mù sa một cõi

.

Thưa! một sớm nơi nầy

Con nghe ngân nga tiếng chuông chùa

Từ bên kia quê nhà

.

Thầy sáng nay đi xa

Con đường chánh pháp sẽ ra sao

Gập ghềnh bước nghẹn ngào

.

Vô thường thực như mơ

Tàn canh sương đọng nụ hồng phấn

Lẽ thường tụ rồi tan

.

Trường tồn Phật Pháp Tăng

Kính tiễn Thầy đi hồn ung dung

Ngàn năm chuông còn vọng (9:31 AM)

Lê Minh Hiền

Stanton Nov. 24th, 2023

***

NGƯỜI…

Người về với cõi hư không

Hỏi thăm tịch diệt tánh không có buồn

Người về mây trắng mênh mông

Hỏi xao xuyến lặn cõi lòng sắc không

Người về phương mộng vô cùng

Hỏi chiêm bao có viễn dương chân trời

Người về tuệ giác bên đời

Trần gian cát bụi hỏi lời vô ngôn

Trần Hoàng Phố

Ảnh: Trung Nguyên

***

KÍNH TIỄN THẦY TUỆ SỸ

Người về vui với tánh không

Vầng trăng thiên đỉnh rọi hồng tây phương

Con đường dẫn triệu con đường

Nghìn năm vô úy tỏ tường nghiệp duyên

Người về viễn mộng thùy nhiên

Một chương khép lại trường thiên phụng bồi

Hoàng Xuân Sơn

Nov. 24th, 2023