Tin Sách: Ra mắt tiểu thuyết Ai của nữ văn sĩ Đặng Thơ Thơ

Thân mời quý văn hữu, thân hữu và độc giả tham dự buổi ra mắt

tiểu thuyết Ai của đặng thơ thơ

dưới hình thức mạn đàm văn học

với các diễn giả Bùi Vĩnh Phúc, Đinh Từ Bích Thuý, Hồ Như, Trần C. Trí

và điều hợp viên Lê Đình Y Sa

tại Toà Soạn Người Việt
14771 Moran St., Westminster, CA. 92683
thứ bảy, ngày 13 tháng 4, 2024 lúc 2 giờ trưa


Tạp Chí Da Màu và Ban Tổ Chức kính mời