Đặng Tiến

Tranh phong cảnh của Họa sĩ Đặng Tiến

Về tác giả: Họa sĩ Đặng Tiến sinh năm 1963 tại Hải Phòng. Đam mê hội họa từ nhỏ nhưng do không có điều kiện, ông đến với hội họa hơi muộn và không qua trường lớp chính quy mà chỉ gặp gỡ và học hỏi từ các họa sĩ đồng hương thế hệ trước như họa sĩ Thọ Vân, họa sĩ Nguyễn Hà…Năm 1998 họa sĩ Đăng…

Đọc thêm