Nguyễn Trọng Khôi

Linh hồn đá cuội trong tranh Nguyễn Trọng Khôi

TRIỂN LÃM NHỮNG VIÊN ĐÁ CUỘI Khi tôi vẽ một mái tranh nghèo, một dãy nhà tôn rách nát… tôi không có mục đích cố ý tố giác về sự nghèo khó hay thỏa hiệp lên án về sự chênh lệch những bất công xã hội. Khi tôi vẽ một bình gốm hay những viên sỏi… tôi không có ý phô diễn chê bai gì ở chất liệu…

Đọc thêm

Tranh tĩnh vật Nguyễn Trọng Khôi

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn. Trước năm 1975, ông phụ trách mỹ thuật cho nhà xuất bản Vàng Son, trình bày sách cho nhà xuất bản kiêm tổng phát hành Sống Mới và các nhà xuất bản Đất Mới, Đời Mới. Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1988 và cộng tác với nhiều tạp chí văn…

Đọc thêm

Tranh của Nguyễn Trọng Khôi

Lời giới thiệu: Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia định, Sài Gòn năm 1973. Tên tuổi của ông đã được khẳng định từ trước 1975, khi ông làm minh họa bìa sách và báo cho Nhà xuất bản Vàng Son giai đoạn 1971–1975 cũng như qua các cuộc triển lãm tranh, liên tiếp từ năm 1972–1988. Sau khi sang Mỹ định…

Đọc thêm