Tranh tĩnh vật Nguyễn Trọng Khôi

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn. Trước năm 1975, ông phụ trách mỹ thuật cho nhà xuất bản Vàng Son, trình bày sách cho nhà xuất bản kiêm tổng phát hành Sống Mới và các nhà xuất bản Đất Mới, Đời Mới.

Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1988 và cộng tác với nhiều tạp chí văn học nghệ thuật hải ngoại, cả về hội họa lẫn văn chương. 

Hiện sống tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, trong những năm qua, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi đã có nhiều cuộc triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại Việt Nam, tại Boston và các thành phố khác của tiểu bang Massachussetts.

Tranh của ông đa dạng về phong cách: hiện thực, biểu hình, trừu tượng, phong phú về đề tài, thể loại: chân dung, phong cảnh, tĩnh vật…

DĐTK xin giới thiệu một số bức tranh tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. 

***