Phan Xuân Sinh

Đọc lại Thơ Phan Xuân Sinh (1948 – 2024)

Đây là một số bài thơ của nhà thơ Phan Xuân Sinh từ nguồn Facebook bạn bè, Thi Viện, Thi Ca , Vĩnh Hảo, Sáng Tạo…. *** Tiếng vạc kêu trong sương ta ngồi đếm những giọt mưalà em chợt thả tình vừa vụt taytình không chỗ trú, tình bayta không chỗ đứng cho ngày lỡ chânmột khi em đã xa dầnthì tình như đã phù vân của…

Đọc thêm