Nhà thơ Phan Xuân Sinh qua đời (02/01/1948 – 28/2/2024)

Nhà thơ Phan Xuân Sinh. Hình: FB Phan Xuân Sinh.

Nhà thơ Phan Xuân Sinh sinh ngày 02/01/1948 tại Nại Hiên Tây – Đà Nẵng.

Ông là người lính VNCH, cựu trung đội trưởng trinh sát của trung đoàn 51 Quảng Nam, bị thương mất bàn chân phải năm 1972 tại xã Cẩm Hải, quận Ðiện Bàn, Quảng Nam. Định cư Hoa Kỳ từ ngày 1/6/1990 và cuối cùng sinh sống tại Texas. 

Làm thơ từ trước 1975, qua Hoa Kỳ thì viết thêm truyện ngắn, tùy bút, chân dung văn học… 

Tác phẩm in trên nhiều báo, tạp chí và diễn đàn như Văn, Văn học, Hợp lưu, Chủ Đề, Thế kỷ 21, Làng văn, Phố văn, Talawas, Da màu, Văn chương Việt, Văn Việt… 

Đã xuất bản: 

Thơ: 

  • Chén Rượu Mời Người (chung với Dư Mỹ, 1996) 
  • Đứng Dưới Trời Đổ Nát (San Jose CA: Tạp-chí Văn, 2000)
  • Khi Tình Đang Ru Đời (TpHCM: Văn Nghệ, 2008)
  • Tát Cạn Đời Sông (Houston TX: Văn Chương, 2013).

Truyện và tạp bút: 

  • Bơi Trên Dòng Nước Ngược (Sông Thu, 2004)
  • Sống Với Thời Quá Vãng (Hợp Lưu, 2009).

Nhà thơ Phan Xuân Sinh đã qua đời tại Houston, Texas ngày 28 tháng 2 năm 2024. Tạp chí DĐTK xin chân thành chia buồn cùng gia quyến của nhà thơ và thành tâm cầu nguyện hương linh nhà thơ Phan Xuân Sinh (pháp danh Thiện Thờ) sớm được Vãng Sanh Cực Lạc.

DĐTK.