Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên: Bài tháng Năm

Hình minh họa: Pixabay

cây vòng cành lá
hôn nhau
con đường bên dưới
không đau chân người
một khoảng trống
một góc đời
nghe chim vườn cũ
gọi trời
phôi pha

từ ngõ ngách
bước chân ra
rón rén
nhẹ gót
e nhòa hoang sơ
như ngày bóng nặng
đè thơ
thủ vai diễn xuất
tuồng hờ không chương
vết bùn
đủ để vấn vương
trao tình lau sậy
tha hương không ngờ
không ngóng bến
cũng tìm bờ
hôm qua núi lạnh
bây giờ bình nguyên

bây giờ
nắng tháng năm
nghiêng
xuyên qua mắt lá
soi miền trần gian
góc đời
phơi phới nụ vàng
tháng năm ai bảo
phai tàn thủy tiên

Nguyễn Hoàn Nguyên
tháng năm-2024