Thơ Trần Hoàng Phố: Mộng thiên đường

Nguyễn Đình Toàn
Tranh Đinh Cường

(Nhớ tưởng thi sĩ Nguyễn Đình Toàn)

1-

Mưa nỉ non

Mưa hắt hiu xứ người

Giọt sầu như rơi thẳng đứng bóng người

Chiều lẻ loi giọt mưa sầu thần tiên gãy cánh

Mưa làm chứng cho đôi cánh mộng vô thường 

Gió nói với chiêm bao lời thương

Mưa như giọt lệ rơi cái bóng xuống đời

Nhớ mấy tuổi thời gian ký ức

Giông bão thắp lên quá khứ nổi trôi

Chiều dịu dàng nhớ tưởng

Mấy tuổi mộng thiên đường

 

2-

Đường về quê xưa xa lắc cái bóng linh hồn chiêm bao 

Xin nhớ nhung tuổi tôi

Tuổi thời gian đã mất bên cái bóng dâu bể cuộc đời

Tuổi thời gian ăn năn

Áo mơ phai nhớ lấy trời không

Cây nói lời yêu với gió lá hư không 

3-

Đường về cố hương xa lắc

Bóng linh hồn mải mê nhớ thương lạc lối trường miên

Trời cố quốc mù sương lạc bước 

Mộng thiên đường gãy cánh thần tiên

Trần Hoàng Phố