Thơ Trần Mộng Tú: Câu hỏi

Nhà thơ Trần Mộng Tú. 

Anh hỏi
Em đã già chưa?

Em không biết…

Em nghe nói người già
hay đánh rơi đánh vỡ

Hình như sáng hôm nay
em vừa đánh rơi một câu Thơ
câu Thơ rơi xuống
vỡ
không gây tiếng động nào
chỉ để lại vết xước
như những giọt mực
trên những ngón tay gầy

Em đã già chưa?

Trần Mộng Tú 

Tháng 2-2024