Winston Phan Đào Nguyên: Lá thư Penang của Trương Vĩnh Ký – 1859 (tt)

Winston Phan Đào Nguyên, Esq.; L.M. Nguyễn Công Đoan, SJ,L.M. Trần Quốc Anh, SJ, chuyển dịch Việt ngữ và chú thích

PHẦN 1. GIỚI THIỆU LÁ THƯ PENANG

I.Sơ Lược Tiểu Sử Petrus Ký và Bối Cảnh Lịch Sử Của Lá Thư Penang

II.Lai Lịch Của Lá Thư Penang

III.Những Điểm Chính Của Lá Thư Penang 

PHẦN 2. BẢN DỊCH QUỐC NGỮ LÁ THƯ PENANG

Ghi Chú: Về điển tích trích từ Kinh Thánh và lịch sử Việt Nam trong Lá Thư Penang

Phụ Lục: Tiếng La-tinh và sách Thánh trong Lá Thư Penang

Tham khảo

PHẦN 3. LÁ THƯ PENANG TIẾNG LA-TINH ĐƯỢC CHÉP LẠI

PHẦN 4. LÁ THƯ PENANG NGUYÊN VĂN LA-TINH DO PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ VIẾT TAY

***

Phần 1, Phần 2 đã được đưa lên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày thứ Hai 15/1/2024:

Riêng Phần 3, Phần 4 vì tư liệu dài và nặng quá, nên DĐTK xin được attach files ở đây, nếu quý bạn đọc nào có nhu cầu muốn đọc Lá thư Penang tiếng La-tinh được chép lại và nguyên văn lá thư Penang do Petrus Trương Vĩnh Ký viết tay có thể download ở đây:

Xin chân thành cảm ơn Luật sư, nhà nghiên cứu lịch sử Winston Phan Đào Nguyên và chị Phạm Lệ Hương đã cung cấp tư liệu lịch sử này cho Diễn Đàn Thế Kỷ.

Diễn Đàn Thế Kỷ