Chu Mộng Long: Trung ương Giáo hội chỉ mới làm một phần phật sự

Xin phép được mở đầu câu này: uy tín do chính mình tạo ra, mất uy tín cũng do mình tạo ra. Uy là sức mạnh để tạo niềm tin, tức Tín. “Tín” mất, “Uy” tự sụp đổ. Nhà tu hành biết rõ hơn ai hết về điều này, bởi tôn giáo xét đến cùng là gầy dựng đức tin cho đại chúng.

Không ai có thể bôi nhọ, xúc phạm ta khi “uy” của ta đủ mạnh để mang lại “tín” cho người khác.

Những người hiểu biết cả Đạo lẫn Đời lên tiếng chỉ trích Giáo hội, ắt Giáo hội bị mất “uy” lẫn “tín”. Trung ương Giáo hội không hiểu điều này mà đối phó dư luận bằng đủ kiểu sân hận, đe doạ, chụp mũ người này người kia, là các tăng đang ở bến Mê.

Ngáo ộp không phải là “uy” thật. Sợ hãi chỉ là “tín” giả. Hiểu bấy nhiêu đó là đã rời bờ Mê để đi dần đến bến Giác.

Nay Trung ương Giáo hội vừa kỷ luật Thích Nhuận Đức, kỷ luật Thích Chân Quang là đang tự cứu lấy “uy” của mình và tìm lại “tín” của đại chúng. Lẽ ra điều này phải làm từ sớm để ngăn ngừa hậu hoạ. Và không chỉ hai ông sư này. Còn nhiều ông sư khác nữa đang tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa đảo, trục lợi cần phải nghiêm trị.

Quan điểm của tôi, Trung ương Giáo hội chỉ dừng lại ở mức độ đó là coi như thực thi phần Phật sự của mình. Tôn giáo khác hình sự ở phần tha thứ, tạo điều kiện cho cá nhân sám hối và tu sửa. Có nghĩa là những gì các tăng vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng. Không phải Giáo hội xử lý là xong!

Tôi đọc Thông cáo của Giáo hội thấy còn thiếu điều này: Lời xin lỗi và cảm ơn công luận đã lên tiếng từ nhiều năm nay. Chính công luận đã giúp Giáo hội đi từ bờ Mê sang bến Giác. Cao Đạo không đồng nghĩa đứng trên Đời mà khiêm cung học được từ tinh hoa của Đời. Không học từ Đời, nhà tu muôn đời không đắc Đạo. Biết xin lỗi và cảm ơn Đời, các cao tăng của Giáo hội mới có thể rũ bỏ sân hận để đi trên con đường chính đạo.

Thiếu điều này, Giáo hội chưa thật Tâm mà rất có thể chỉ là đối phó dư luận.

Suy rộng ra, các lãnh đạo nhà nước cũng vậy. Chỉ biết chụp mũ, trấn áp, không biết lắng nghe tiếng nói phản ánh khách quan và phản biện, các lãnh đạo cũng rơi vào sai lạc và để lại hậu quả không thể cứu vãn.

Phật tính trong mỗi chúng ta mỗi khi ta biết sám hối và biết ơn Đời chứ không ở đâu xa. 

Dù từng bị đe doạ, chụp mũ, trấn áp, tôi vẫn mong các tăng và các lãnh đạo nhà nước mau giác ngộ thành Phật để không đe doạ, chụp mũ, trấn áp tôi, và quan trọng hơn, không nhìn đâu cũng thấy “thù địch, phản động”!

Chu Mộng Long

*Trung ương GHPGVN kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, Phật Sự