Nguyễn Văn Huy: Chạy đâu cho thoát bàn tay Trung Quốc?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 01/12/2023

Lời người viết: Những ngày gần đây, hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cử nhiều phái đoàn cao cấp qua lại giữa hai nước nhằm chuẩn bị chuyến viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, đồng thời để trấn an Bắc Kinh về việc Việt Nam đã ký với Hoa Kỳ, nội bộ và Úc những thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong thc tế lý do trên ch là b mt, lý do chính đây là thi đim đ hai nước Vit Nam và Trung Quc hin thc hóa nhng tha thun đã ký kết qua nhng Tuyên b chung gia hai Đng cng sn trong nhng năm trước đó. Trong chuyến viếng thăm ca ông Tp Cn Bình sp ti, chc chn hai Đng cng sn s ra mt Tuyên b chung c th hóa nhng gì phi làm trong thi gian ti. Đ tìm hiu nhng nguyên nhân sâu xa và nhng hu qu cn k ca s bi ri ca Đng cng sn Vit Nam hin nay, chúng tôi cho đăng li mt bài nghiên cu cách đây không lâu (20/6/2019) v quan h và s liên đi phc tp gia Đng cng sn Vit Nam vi Đng cng sn Trung Quc trong nhng ngày đã qua và trong nhng ngày sp ti. (NVH)

*****

Hu Thành Đô 3 – Trung Quc mun làm ch luôn c min Nam

Phn 3

Mun làm ch luôn c min Nam Vit Nam

Trin khai chiến lược Sáng kiến Vòng Đai Con Đường ca Tp Cn Bình trên toàn cõi Vit Nam 

Theo ni dung nhng Tuyên b chung và Thông cáo chung đã được ký kết t năm 2000 tr li đây, mc năm 2020 đánh du s kết thúc ca mt chu kỳ đ m ra mt chu kỳ mi trong quan h hp tác gia hai Đng và hai Nhà nước cng sn Trung Quc và Vit Nam.

Nhìn lại những gì mà phía Trung Quốc đã thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong suốt 20 năm qua, người Việt có lý do để lo âu về số phận và tương lai của dân tộc và đất nước.

Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn – Bắc Vân Phong và Phú Quốc – Ảnh minh họa

Tng quát nhng thc hin t năm 2000 đến nay

1. Phía Trung Quc

Đi vi Bc Kinh, chiến lược xây dng “hai hành lang, mt vành đai kinh tế” trên toàn lãnh th min Bc Vit Nam coi như hoàn tt. Nhng mc tiêu mà Ban lãnh đo Đng cng sn Trung Quc đt ra cho B chính tr Đng cng sn Vit Nam đã tiến hành đúng theo nhng l trình được ghi trong tng giai đon ca nhng Tuyên b chung và Thông cáo chung.

1.1. “Hai hành lang, mt vành đai kinh tế

– Hai tuyến đường b và đường st, gi là hành lang kinh tế: Côn Minh – Lào Cai – Hà Ni – Hi Phòng và Nam Ninh – Lng Sơn – Hà Ni – Hi Phòng đu đã hoàn tt đúng như d đnh và đã đi vào hot đng.

– Vành đai kinh tế trong Vnh b, t Móng Cái ti Đà Nng, đã được tăng cường và cng c: không nơi nào, không mt sinh hot kinh tế và dch v nào dc vùng duyên hi min Bc không có bóng dáng người Trung Quc. Công ty và cơ s kinh doanh do người Trung Quc làm ch mc lên như nm và ngày càng ln át sinh hot kinh tế ca nhng cư dân bn đa như buôn bán s và l, nuôi trng thy hi sn, chăn nuôi heo gà công nghip, dch v du lch, khách sn, nhà hàng ăn ung, gii trí, k c buôn lu ma túy và thú quí hiếm.

1.2. Vnh Bc b, ni ám nh v an ninh quc phòng ca Bc Kinh, ngày nay đã được gii quyết.

Sau nhng tha thun vi Đng cng sn Vit Nam, Vnh Bc b đã hu như tr thành ao nhà ca Trung Quc. Trong sut 20 năm qua, phía Trung Quc không ngng tu chnh, sa đi ni dung nhng tha thun v hp tác cùng phát trin, kho sát chung, tun tra chung, tàu hi quân hai nước thăm viếng ln nhau. Quan trng nht là qua “Tha thun (nhiu ln sa đi) gia Tp đoàn du khí Vit Nam (PetroVietnam-PVN) và Tng công ty du khí ngoài khơi quc gia Trung Quc (China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) liên quan ti Tha thun thăm dò chung trong khu vc tha thun ngoài khơi trong Vnh Bc B“, Hi quân Trung Quc đã hoàn tt vic đo đc và thiết đt h thng phòng th toàn din trên và dưới mt bin Vnh Bc b. Tt c mi ra vào Vnh Bc b ca tàu thuyn quc tế đu phi xin phép Trung Quc. Cũng nên lưu ý là tàu chiến quc tế mun đến thăm Vit Nam ch ghé các hi cng t Đà Nng tr xung.

1.3. Mt toi nguyn khác là an ninh lãnh th phía đông-nam ca Trung Quc đã được cng c: khu vc trái đm t Vit Nam đến Myanmar không nhng đã được thành lp mà còn kết hp vi 4 tnh và khu t tr ca Trung Quc vùng biên gii phía nam đ thành mt tng th mi (hin chưa có anh xưng chính thc).

T sau khi tr thành cường quc kinh tế s 2 trên thế gii, các cp lãnh đo Trung Quc mun phc hi li hào quang và sc mnh văn hóa, kinh tế và quân s ca thi nha Minh trong quá kh, đc bit là phc hi li nhng lãnh th đã mt dưới thi nhà Thanh trong thế k 19.

Đi vi người Hán, nhng sc dân và lãnh th vùng cc nam ca Trung Quc trước kia là nhng thuc man và thuc quc thn phc Thiên triu phương Bc. Ngày nay, khi sc mnh văn hóa, kinh tế và quân s đã được phc hi, vic lôi kéo nhng sc dân sinh sng dc vùng biên gii phía nam v li mu quc là l t nhiên.

Ti Vit Nam, Bc Kinh đang tiến hành khôi phc li khu t tr biên gii gia hai nước, gm 7 tnh ca Vit Nam: Đin Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bng, Lng Sơn, Qung Ninh và 4 tnh (khu t tr) ca Trung Quc: Qung Đông, Qung Tây, Hi Nam, Vân Nam và ly đng nhân dân t là kim bn v trao đi chính thc.

Khu t tr này mt cách gián tiếp vô hiu hóa mi c gng phân đnh và cm mc biên gii ca Vit Nam, Hip ước biên gii đt lin Vit Nam – Trung Quc ký ngày 31/12/1999 do đó cũng mt hết ni dung.

2. Phía Vit Nam

Mt cách khách quan, sau 20 năm thc hin nhng tha thun gia hai Đng và Nhà nước cng sn Vit Nam – Trung Quc, mc sng ca người dân Vit Nam ti min Bc đã được nâng cao so vi trước năm 1990, nhiu ngành ngh thu hút đông đo nhân công phát trin mnh như may mc công nghip, sn xut giy dép, du lch, nuôi trng thy hi sn, chế biến thy sn…

Danh xưng “cu vn” biến mt trong sinh hot qua li biên gii. Vết tích chiến tranh biên gii 1979 đã gn như b xóa b trong các tnh, thành ph b hư hi trong cuc chiến như Cao Bng, Lng Sơn, V Xuyên.

Trung Quc đã góp phn chính trong vic thay đi b mt min Bc Vit Nam đ có dáng b ngoài phát trin: nhà ca m mc và rêu phong trước năm 1990 đã được thay thế bng nhng ngôi nhà khang trang bng vt liu cng, nhiu nhà cao tng đã được xây dng hàng lot dc theo các trc giao thông rng rãi, hàng quán đông người, hàng hóa sung túc, đông người mua sm… Người và hàng hóa được vn chuyn nhanh chóng trên các tuyến đường b và đường st Lào Cai – Hà Ni – Hi Phòng, đường b cao tc Móng Cái – Vân Đn, Móng Cái – H Long, Lng Sơn – Hà Ni. Trong ni thành Hà Ni, tuyến đường st đô th Cát Linh – Hà Đông đang đi vào hot đng.

S sung túc này không phi do dân cư min Bc to ra, mà do Đng cng sn Vit Nam mượn bàn tay ca Trung Quc thc hin, qua trung gian nhng tha thun đã ký như được công b trong nhng Tuyên b chung.

Trong hàng trăm hi đo dc vùng duyên hi min Bc, đi sng người dân cũng đã có phn khác trước nh dch v buôn bán, nuôi trng thy hi sn, du lch khách sn và ăn ung.

Mt hin tượng khá ph biến là không nơi nào không có bóng dáng người Trung Quc, dưới hình thc thương nhân, ngư dân hay khách du lch. Ch riêng tnh Qung Ninh thôi, sinh hot ca người Trung Quc đã gn như áp đo trong thành ph Móng Cái và 49 đo trc thuc tnh. Người Trung Quc sng tp trung trong vnh Bái T Long, đc bit là huyn Vân Đn, nơi có Đc khu kinh tế Vân Đn. Xa hơn ngoài khơi thành ph Hi Phòng, người Trung Quc đang xây dng nhng khu ngh dưỡng trên các đo Cát Bà, Bch Long Vĩ, Hòn Du và qun đo Long Châu. Tàu thuyn vn tài và đánh cá Trung Quc lưu hành đông nght trong Vnh Bc b và ven duyên Móng Cái – Hi Phòng.

Khng chế được nhng đo ln ca Vit Nam ngoài khơi Vnh Bc b này, phía Trung Quc coi như nm gi mi ca ng ra vào Vnh Bc b nói chung và vùng duyên hi min Bc Vit Nam nói riêng.

Chi tiết thc hin nhng tha thun trong tng lãnh vc

Theo ni dung nhng Tuyên b chung và Thông cáo chung đã được công b, sau 20 năm thc hin, hai Đng và Nhà nước cng sn Vit Nam – Trung Quc đã đt mt s thành qu như sau.

1. Cp lãnh đo Đng và Nhà nước

1.1. Tht cht quan h giao lưu hp tác gia hai Đng:

– Kế hoch hp tác gia Đng cng sn Vit Nam và Đng cng sn Trung Quc qua các giai đon t 2011 đến 2015 và kế tiếp đã được thc hin có hiu qu;

– Các cuc trao đi v lý lun và kinh nghim thc tin v ch nghĩa xã hi và v xây dng Đng, qun lý đt nước; các cuc Hi tho lý lun gia hai Đng, trao đi kinh nghim xây dng Đng, qun lý đt nước đã được tăng cường và t chc tt;

– Công tác hp tác đào to cán b Đng và chính quyn đã được m rng đến mi cp đng y;

– Các cuc gp g cp Trưởng ban theo cơ chế giao lưu, hp tác gia hai Ban Đi ngoi và hai Ban Tuyên truyn hai Đng đã được t chc vào nhng thi đim thích hp;

– Các cuc giao lưu gia Quc hi Vit Nam vi Đi hi Đi biu nhân dân toàn quc Trung Quc, gia Mt trn T quc Vit Nam vi Hi ngh Chính tr Hip thương Nhân dân Trung Quc đã thường xuyên hơn đ thúc đy s hp tác hu ngh tích cc;

y ban ch đo hp tác song phương Vit Nam-Trung Quc quy hoch tng th và thúc đy s hp tác toàn din gia hai nước trên các lĩnh vc được hai bên nht trí: kinh tế, thương mi, khoa hc, k thut, văn hóa, giáo dc;

– Thành lp các Nhóm công tác hp tác v cơ s h tng, Nhóm Công tác v hp tác tin t, đng ý tăng cường điu hành, phi hp gia các nhóm này và Nhóm Công tác bàn bc v hp tác cùng phát trin trên bin và trên các lĩnh vc phát trin toàn din.

– Trung Quc giúp Vit Nam đào to và bi dưỡng cán b lãnh đo, qun lý; thành lp cơ chế hp tác có hiu qu gia các b, ngành ngoi giao, quc phòng, công an, an ninh…

1.2. Quan h hp tác quc phòng gia hai quân đi:

– Các cuc tiếp xúc lãnh đo cp cao gia quân đi hai nước đã được tăng cường cùng vi vic thiết lp đường dây đin thoi trc tiếp gia hai B Quc phòng hai nước;

– Các cuc Đi thoi chiến lược cp Th trưởng quc phòng vn được tiếp tc;

– Phía Trung Quc nhn tăng cường hp tác đào to cán b và giao lưu sĩ quan tr Vit Nam;

– Nhiu thí đim tun tra chung trên biên gii đt lin đã được trin khai vào thi đim thích hp;

– Hi quân hai nước tăng cường hp tác trong các mt như t chc tun tra chung trong Vnh Bc B và tàu hi quân hai nước thăm viếng ln nhau.

1.3. Quan h hp tác gia hai nước trong lĩnh vc thi hành pháp lut và an ninh: chuyên gia pháp lut Trung Quc c vn B Công an và an ninh Vit Nam son tho các d lut an ninh vin thông (Lut An ninh mng được Quc hi Vit Nam thông qua ngày 12/06/2018), mt s lut trong các lĩnh vc phòng chng ti phm kiu mi như la đo vin thông và sp ti đây giúp trang b h thng theo dõi đnh hình công dân trên khp các thành ph ln. 

1.4. V ngoi giao, phía Vit Nam chính thc cam kết:

ng h lp trường ca Bc Kinh: ch có mt nước Trung Quc và không phát trin bt c quan h chính thc nào vi Đài Loan;

– thc hin “Chương trình hành đng trin khai Quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din Vit Nam-Trung Quc”;

– s dng các cơ chế giao lưu, hp tác gia các ngành ngoi giao, quc phòng, kinh tế, thương mi, công an, an ninh, báo chí ca hai nước và Ban Đi ngoi trung ương, Ban Tuyên giáo ca hai Đng…

2. Trên đt lin

Chiến lược cng c khu vc biên gii phía Nam ca Trung Quc được Bc Kinh tiến hành vi ba nước ASEAN: Vit Nam, Lào và Myanmar. Ti mi quc gia, Bc Kinh thi hành cùng mt chính sách: khuyến khích hình thành mt vùng trái đn, gi là “Khu hp tác kinh tế qua biên gii”, gm các tnh biên gii ca quc gia s ti vi bn tnh và khu t tr ca Trung Quc: Vân Nam, Qung Tây, Qung Châu và Hi Nam. Vi Vit Nam chính sách này mang tên “hai hành lang, mt vành đai”, theo đó:

2.1. y ban liên hp biên gii trên đt lin Vit – Trung là cơ chế thc hin các văn kin pháp lý v biên gii trên đt lin Vit Nam – Trung Quc, như:

– tăng cường qun lý an ninh, an toàn khu vc biên gii, ngăn nga và chng các hành vi vi phm pháp lut như buôn lu, gi gìn an ninh, trt t khu vc biên gii;

– tăng cường hp tác v ca khu gia hai nước và ca khu gia các đa phương: thúc đy vic m và nâng cp các cp ca khu biên gii, áp dng các bin pháp nâng cao mc đ tin li hóa thông quan, trao đi, bàn bc v quy phm hot đng m các đường qua li ti khu vc biên gii.

2.2. Hai bên đng ý v phương án tng th chung v xây dng khu hp tác kinh tế qua biên gii và thúc đy các d án kết ni cơ s h tng mt cách và thiết thc:

– Trung Quc giúp xây dng Khu hp tác kinh tế qua biên gii và tích cc khuyến khích gii đu tư Trung Quc vào hai Khu Công nghip Long Giang (Tin Giang) và An Dương (Hi Phòng) Vit Nam;

– xây dng và ch đo doanh nghip hai nước thc hin tt các d án hp tác như gang thép (Thái Nguyên, VNSTEEL, Hòa Phát…) và phân đm (Ninh Bình, Hà Bc, Vinachem…) do doanh nghip Trung Quc nhn thu xây dng ti Vit Nam;

– thúc đy hp tác trong các ngành ngh nông nghip, chế to, dch v và các lĩnh vc khoa hc công ngh, y tế, kim nghim, kim dch, v.v.

2.2. Phía Trung Quc ng h doanh nghip Trung Quc sang Vit Nam đu tư phát trin và phía Vit Nam to điu kin thun li cn thiết cho các doanh nghip Trung Quc sang đu tư vào các d án phù hp vi nhu cu và chiến lược phát trin bn vng ca Vit Nam. Phía Vit Nam to thun li đ Trung Quc thành lp Tng Lãnh s quán ti Đà Nng, bù li phía Vit Nam được quyn thành lp Văn phòng xúc tiến thương mi ti Hàng Châu.

Hai bên to điu kin đ Ngân hàng Đu tư cơ s h tng Châu Á (AIIB) cung cp các ngun vn cho các d án đu tư kết ni cơ s h tng, trong đó khuyến khích s tham gia ca các nhà thu và nhà đu tư tư nhân Trung Quc. Phía Trung Quc to điu kin thun li đ Vit Nam tiếp cn các ngun vn ưu đãi ca Trung Quc và các ngun vn khác theo các quy đnh liên quan.

Đáng lo ngi nht là, bt chp kh năng sn xut ca Vit Nam, phía Trung Quc sa đi “Hip đnh thương mi biên gii Vit – Trung”, thúc đy thc hin mc tiêu kim ngch thương mi song phương đt 100 t USD vào năm 2017. Ch tiêu này buc phía Vit Nam phi nhp siêu và n Trung Quc ngày càng nhiu hơn.

2.3. V văn hóa, giáo dc và du lch:

– “Tha thun trao đi giáo dc 2011-2015″ cho phép nhân rng s lượng lưu hc sinh Vit Nam sang Trung Quc hc tp.

– Hai nước đã tăng cường các hot đng giao lưu nhân dân, như Din đàn Nhân dân Vit-Trung, Gp g hu ngh thanh niên Vit-Trung nhm bi dưỡng ngày càng nhiu thế h tiếp ni s nghip hu ngh Vit Nam-Trung Quc; trin khai mnh m giao lưu hu ngh gia thanh thiếu niên, các đoàn th qun chúng và các t chc nhân dân; phi hp t chc các hot đng tuyên truyn, giáo dc truyn thng hu ngh gia nhân dân hai nước.

– Ban tuyên giáo Vit Nam tăng cường đnh hướng dư lun và qun lý báo chí, thúc đy tình hu ngh gia nhân dân hai nước, gi gìn đi cc quan h hu ngh hai nước, làm cho tình hu ngh Vit-Trung được kế tha và phát huy rng r.

– Phía Trung Quc đã hoàn thành vic xây dng và đưa vào s dng Cung hu ngh Vit – Trung vào năm 2017, thành lp Trung tâm văn hóa và vn hành có hiu qu Hc vin Khng T ti Đi hc Hà Ni.

– Hai nước đã ký “Hip đnh hp tác bo v và khai thác ngun tài nguyên du lch khu vc Thác Bn Gic” và “Hip đnh v quy chế tàu thuyn t do đi li ti khu vc ca sông Bc Luân”; giao cho y ban hp tác qun lý ca khu biên gii đt lin Vit – Trung quyn quyết đnh xây dng và qun lý cơ s h tng ca khu biên gii hai bên, nâng cao mc đ m ca hp tác ca các ca khu biên gii hai nước, đc bit là tăng cường s hp tác gia các tnh/khu biên gii hai bên, thúc đy cùng phát trin khu vc biên gii hai nước…

3. Trong Vnh Bc b

3.1. Vnh Bc b là vùng bin chiến lược:

Trong hơn 10 Tuyên b chung và Thông cáo chung, không ln nào Vnh Bc b b quên nhc ti. Đi vi Trung Quc, Vnh Bc b chính là trng tâm ca s hp tác toàn din gia hai đng và hai nước trong khuôn kh “hai hành lang, mt vành đai”, vì đó là hu c chiến lược bo v “Vành đai và Con đường” do Tp Cn Bình phát đng t năm 2013 và chính thc thc hin t năm 2015.

Cũng nên biết, Vnh Bc b là nơi được Trung Quc chn đ xây dng căn c tàu ngm chiến lược (phía tây đo Hi Nam). Ni lo lng ca Bc Kinh là Vit Nam, nếu không thuyết phc được Hà Ni trong vic phân chia quyn li hay quyn lc trong vùng, chiến lược phòng th ca Trung Quc trên Bin Đông có th s b đe da vì Vnh Bc b là ca ng ra vào ca tàu thuyn Trung Quc, dân s cũng như quân s.

3.2. Ni dung nhng tha thun:

Hai bên khng đnh tiếp tc phi hp cht ch, thc hin tt “Hip đnh phân đnh Vnh Bc B” và “Hip đnh hp tác ngh cá Vnh Bc B“:

– kim tra và điu tra liên hp ngun li thy sn trong vùng đánh cá chung, tun tra chung gia hi quân hai nước Vnh Bc B;

– thúc đy hp tác thăm dò, khai thác cu to du khí vt ngang đường phân đnh Vnh Bc B;

– tiếp tc đàm phán phân đnh khu vc ngoài ca Vnh Bc B (tc ngoài khơi Bin Đông, Hoàng Sa và Trường Sa) và tích cc trao đi v vn đ hp tác cùng phát trin, sm khi đng kho sát chung khu vc này;

– thc hin các D án hp tác nghiên cu qun lý môi trường bin và hi đo vùng vnh Bc B; nghiên cu so sánh trm tích thi kỳ Holocene khu vc châu th sông Hng và châu th sông Trường Giang…, tiếp tc thúc đy hp tác trên các lĩnh vc bo v môi trường bin, nghiên cu khoa hc bin, tìm kiếm cu nn trên bin, phòng chng thiên tai và kết ni giao thông trên bin.

Nhng hu ý ca Đng cng sn Trung Quc

1. V nhng tha thun trên đt lin

Hin nay có bao nhiêu người biết được vic chính thc m cp ca khu quc gia Hoành Mô – Đng Trung đ làm gì? Có bao nhiêu người biết ni dung “Hip đnh hp tác khai thác và bo v tài nguyên du lch khu vc thác Bn Gic” phân chia quyn li như thế nào? Có ai hiu được hu ý sâu xa ca vic ký kết “Hip đnh tàu thuyn qua li t do khu vc ca sông Bc Luân”, vic xây dng các cu qua li biên gii như cu đường b Bc Luân 2, cu đường b 2 Tà Lùng-Thy Khu? Có ai biết có bao nhiêu người Trung Quc đã sang Vit Nam mua nhà và đnh cư?…

Có ai biết lý do nào Đng cng sn Vit Nam đã thúc đy vic m rng phm vi thanh toán bng đng “bn t” (ngôn t do chính phía Vit Nam s dng, nghĩa là ly đng nhân dân t làm đng tin đa phương)?… Có ai biết vic ký kết “Hip đnh thanh toán bng đng bn t song phương trong thương mi biên gii” gia ngân hàng Trung ương hai nước năm 2003 không qua Quc hi là vi hiến, đe da s đc lp tài chính ca Vit Nam?

Có bao nhiêu người biết Khu công nghip An Dương Hi Phòng đi vào hot đng t lúc nào, sn xut cái gì và ai được vào khu này đu tư khai thác?

Có ai biết Cung hu ngh Vit – Trung được xây dng trên khu đt rng 14.000 m2, vi mt tng đu tư gn 800 t đng, do Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân và Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình khánh thành hôm 12/11/2017 vi mc đích gì?

Có ai biết d án Đường st đô th Cát Linh – Hà Đông, tuyến đường st tc đ cao Lào Cai – Hà Ni – Hi Phòng và tuyến đường b cao tc Móng Cái – Vân Đn đã ngn bao nhiêu tin ngân sách, Vit Nam đã vay mượn ca Trung Quc bao nhiêu tin và bao nhiêu công nhân Vit Nam được quyn tham gia vào nhng công trình xây dng này?

Có ai hiu ti sao ch nhng công ty và xí nghip Trung Quc trúng thu hu như tt c nhng đi d án và công trình xây dng h tng cơ s trên toàn min Bc Vit Nam?

Có ai biết trong sut gn 10 năm đm nhim chc v Th tướng (27/06/2006 – 7/4/2016), ông Nguyn Tn Dũng đã tha thun nhng gì vi Trung Quc và bao nhiêu công ty Trung Quc đã vào Vit Nam xây dng cơ s?

Và đáng lo âu nht là có ai biết bao nhiêu đng viên cp chính y đng b trung ương và đa phương, cp y đng b quân đi, công an, an ninh, sĩ quan cao cp trong các binh chng đã được đưa sang Trung Quc đào to v chính tr và đường li hp tác? Có ai biết sau khi v li Vit Nam nhng người này đã nm nhng chc v gì trong nhng cơ quan và gung máy đng, chính quyn, quân đi và công an? Mi năm có bao nhiêu sĩ quan tr trong các binh chng, bao nhiêu thanh niên ưu tú ca Vit Nam đã được sang Trung Quc đào to?

Đ tr li, sau nhng tha thun đã ký vi Trung Quc, ch riêng mt quyết đnh v đt đai do Th tướng Nguyn Tn Dũng ký ngày 21/08/2006, s 1107/QĐ-TTg, dưới tên gi “Quy hoch phát trin ca khu công nghip Vit Nam đến năm 2015 và đnh hướng đến năm 2020″, Vit Nam đã cho phép nhng người nước ngoài có quyn s dng mt din tích đt tng cng gn 32.400 ha, trong đó: Danh mc 1 gm 117 khu công nghip (26.823 ha) d kiến ưu tiên thành lp mi đến năm 2015 và Danh mc 1 vi 27 khu công nghip (5.560 ha) d kiến m rng đ đu tư và xây dng cơ s. Các danh mc này không bao gm các khu công nghip thuc các khu kinh tế đã được Th tướng chính ph phê duyt quy hoch chung t trước. Đây là mt trong nhng cánh ca m ra cho doanh nghip Trung Quc tràn vào Vit Nam chn nhng vùng đt tt đ đu tư và cho tham nhũng bt đng sn trong nước hi mi quyn thế đ ăn chia.

2. V nhng tha thun trong và ngoài Vnh Bc b

2.1. Trong Vnh Bc b:

Trong nhng Tuyên b chung, phía Trung Quc không ngng nhc nh phía Vit Nam phi thc hin tt “Hip đnh phân đnh Vnh Bc B” và “Hip đnh hp tác ngh cá Vnh Bc B“.

Không ch riêng v ngh cá (gi gìn trt t sn xut ngh cá bình thường, tích cc trin khai hp tác ngh cá), phía Trung Quc còn gi ý thc hin “Tha thun thăm dò chung trong khu vc tha thun ngoài khơi trong Vnh Bc B được ký kết gia doanh nghip hu quan hai nước, nht trí m rng din tích khu vc tha thun, kéo dài thi hn tha thun, cùng nhau thúc đy hot đng thăm dò chung, phn đu sm đt kết qu thc cht trong hp tác thăm dò, khai thác chung các cu to du khí vt ngang đường phân đnh Vnh Bc B; bo v môi trường, tìm kiếm cu nn trên bin Vnh Bc B.

Hu ý ca nhng đ ngh này đã quá rõ ràng:

– Ngun cá trong Vnh chc chn không còn nhiu vì tàu thuyn đánh cá ca Trung Quc được trang b hin đi hơn đã đánh bt cn kit, ch còn lý do ngun du khí. Nhưng theo nhng kho sát gn đây nht, tr lượng du khí dưới Vnh Bc b là không đáng k (1), như vy ch còn lý do quân s.

– V quân s, lo âu ca Trung Quc là dưới lòng bin. Căn c tàu ngm chiến lược ca Trung Quc nm trong Vnh Bc b, đúng hơn là trong vnh Bc Hi-Thanh Bình, tnh Qung Đông, ch không phi đo Hi Nam như đn đoán. Vi tha thun cùng khai thác cu to du khí vt ngang Vnh Bc b, hi quân Trung Quc có quyn tiến sát vào vùng b bin Vit Nam đt cáp (cable) ngm dưới dáy bin đ phát hin s qua li ca tàu thuyn và tàu ngm, đng thi cũng đ phát hin thy lôi ca k thù có th ln đt vào vùng bin này.

Đ trn an phía Vit Nam, Bc Kinh gia tăng mt đ đàm phán ca Nhóm công tác chuyên viên v hp tác trong các lĩnh vc ít nhy cm trên bin Vit-Trung. Trong năm 2013, Trung Quc thc hin ba d án tưởng như vô thưởng vô pht, đó là D án v phi hp tìm kiếm cu nn trên bin gia Vit Nam và Trung Quc và D án hp tác nghiên cu qun lý môi trường bin và hi đo vùng Vnh Bc B. Riêng d án th ba, tho