Thơ Trần Mộng Tú: 12 niệm khúc cuối năm

Hình minh họa: Stary Ant

Gửi Tác Giả Hạt Cát – Mười Hai Phù Sinh Niệm Khúc

1. Cuối năm sương trên tóc
Đốm nhang trên bàn thờ 
Hương bay vào trong mắt
Nắm tuổi rơi mơ hồ

2. Cuối năm ngân ngấn lệ
Ngày tháng rụng như hoa
Cánh nhạn qua hồ lạnh
Trên má giọt lệ sa

3. Cuối năm hoa cúc mỏng
Mong manh như phận người
Hoa tàn và hoa nở 
Nhẹ như một tiếng cười

4. Cuối năm bay vạt áo
Con đò và bến sông
Ngọn gió nào còn thổi
Tiếng lau xào xạc lòng

5. Cuối năm chùm lá ướt
Phủ mồ ai còn tươi
Ai còn và ai mất
Nhìn nhau ngày đã vơi

6. Cuối năm bàn tay mở 
Hứng giọt tuyết vừa tan
Hai vai nghe nặng nặng
Áo khăn nào còn mang

7. Cuối năm gió lồng lộng
Cuộc tình cất cánh bay 
Người xưa vẫn biền biệt
Trăng xưa một bóng gầy 

8. Cuối năm lòng mở ngỏ 
Đợi tiếng gõ cửa ngoài 
Người về không hẹn trước 
Giọt lệ nào trên vai?

9. Cuối năm hồn như mộng
Phù sinh một vòng xoay
Cộng trừ làm sao hết
Mở tay vẫn trắng tay

10. Cuối năm trăng tròn khuyết
Tử sinh một tiếng cười 
Bóng đời qua khung cửa 
Thềm rêu vết giầy ai

11. Cuối năm đời thở nhẹ
Còn mất nào ai hay
Gió thổi trên ngọn cỏ  
Phù dung héo trên tay

12.Cuối năm ngày tháng cạn
Hơi thở nào còn thơm
Ta cúi đầu cảm tạ
Thế giới tràn thâm ơn.

Trần Mộng Tú

Jan 20, 2024